dijous, 25 de març de 2010

Arrencada de cavall i arribada d'ase

El títol d'aquest post és una expressió molt nostra que preten definir aquelles situacions que s'aborden amb un estusiasme que després es va diluint i dispersant, però no és aquest el cas que ens ocupa, ni de bon tros.

D'ençà que mantinguérem la darrera reunió a la nostra drassana, convertida en centre logístic d'operacions i sala de plenaris, no n'hem organitzat d'altra i el personal que s'ha agafat el projecte amb molta d'il·lusió no para de proposar que continuem amb la mateixa línia. És un fet que s'ha d'interpretar en clau positiva i que demostra que la gent segueix engrescada, però hem de considerar les següents qüestions.

En primer lloc, quedà clar que es tracta d'una iniciativa totalment altruïsta amb la qual tanmateix no ens podem comprometre més enllà de les nostres possibilitats. No ens hi podem dedicar en exclusiva i massa fem desenvolupant un treball que més aviat correspon a les administracions públiques. És per això que ens ho hem d'agafar com un entreteniment més que no pas com una obligació, sense que aquesta circumstància resti importància a l'objectiu final.

En segon lloc, al llarg d'aquests darres dies alguns dels nostres companys han anat fent els seus deures. Em refereixo als grups de treball que es constituïren i que ja han reunit nombrosa informació. Tot just per a exposar alguns exemples us diré que en Bartomeu Homar, en David Oliver i en Gabriel Rosselló s'han preocupat d'obtenir una còpia dels anteriors inventaris, que obren en poder del Departament de Cultura del Consell de Mallorca.
D'altra banda, en Toni Vidal està perfilant la forma de processar informàticament els paràmetres d'una barca per tal d'incorporar les seves línies d'aigua i la taula de quadernes a les corresponents fitxes. Hi havia tres candidates, però per qüestions purament pràctiques començarem pel Nicator, un bot de vint-i-cinc pams que com molts de vosaltres ja sabeu fou construït pel meu pare l'any 1997. Li he d'enviar les pertinents coordinades, ... i quan hàgiu llegit el darrer paràgraf d'aquest breu post entendreu el perquè encara no ho he fet.

De moment disposem dels reportatges que filmà en Jaume Rosselló i que ens permetran documentar com cal les fitxes dels dos primers objectes que incorporarem a l'altre inventari específic, un boet i un ferro de polir. Tots els que assistirem a l'esmentada reunió poguérem contemplar les imatges que serveixen de model per a futures actuacions. A l'equip multidisciplinari que hem creat, a més de comptar amb la veterana experiència de tot un professional com és ara en Jaume, també tenim el suport d'un altre fotògraf molt jovenet, en Guillem Rosselló, que sens dubte contribuirà a omplir de continguts aquestes fitxes dinàmiques que penjarem on-line.

Finalment, heu d'entendre que la configuració de la pàgina web per tal d'adaptar-la a les ambicioses expectatives que ens hem marcat, resultarà força complicada i altra vegada la col·laboració d'en Toni Vidal resulta imprescindible.

Pendents de determinar la data de la propera convocatòria, si vos sembla bé dedicarem la jornada a consensuar el model de fitxa que ens permetrà inventariar les barques que anem localitzant, i si disposem del temps escaient també farem una petita demostració sobre la forma de mesurar els paràmetres d'una barca a partir dels seus gàlibs.

Mentrestant, bona part de la flota roman avarada. La Balear, l'Alzina, el Nicator, el Cap Farrutx, ... i és clar, aquesta circumstància ens obliga a dispersar-nos. Per paga s'acosten les festes de Pasqua, el Trofeu Palma Vela i la Fira de la Sípia, al Port d'Alcúdia, però sense atabalar-nos ja sabrem trobar el moment de reprendre el nostre projecte. Arribada l'hora, ja haurem preparat el material que ens permetrà assolir la segona fase.

divendres, 12 de març de 2010

Aquest és el nostre punt de trobada

Aquest blogs neix com punt d’encontre digital d’un grup de persones que s’estan organitzant per fer accions per a la conservació del patrimoni marítim de les Illes Balears.

Les arrels dels projectes en els quals ens estem implicant es gestaren, digitalment parlant, en el blog “llaüts.blogspot.com”, però com que el seu caràcter és més personal hem decidit crear aquest com eina col•lectiva.

Qualsevol persona que n’estigui interessada pot incorporar-se al nostre projecte i, perquè coneguin les nostres pretensions, reproduïm a continuació l’explicació que en el seu dia ja difonguérem a través de “llaüts.blogspot.com” que ens ha de servir per tenir una guia de les feines a dur a terme:

Hem començat a posar els fonaments per actualitzar l’inventari d’embarcacions tradicionals de les Illes Balears i, sobretot, li volem donar un sentit.

Ens hem reunit, diumenge, 14 de febrer, a partir de les onze del matí, al bar Las Palmeras del Molinar: Gabriel Rosselló, vicepresident de l’Associació de Vela Llatina de Mallorca i armador del bot Nicator; Jordi Nadal , en nom de l’Associació de Mestres d’Aixa i tripulant habitual de la barca de bou Balear; Antoni Josep Munar, mestre d’aixa, armador del llaüt Grumete, un dels participants en l’elaboració de l’anterior inventari d’embarcacions tradicionals de Mallorca i secretari de l’Associació d’Amics del Museu Marítim de Mallorca; Bartomeu Rosselló Boeres, armador del llaüt Volga; Joan Bonet, armador del bot Finet; Xavier Mulet, armador del llaüt San Antonio de Padua i ex-president de l’Associació de Vela Llatina de Mallorca, i David Oliver, armador de llaüt Nueva Catalina i promotor d’aquesta reunió.

Allò que s’ha acordat es pot esquematitzar de la manera següent:

Finalitat:
- Garantir la preservació del patrimoni marítim en surada de les Illes Balears

Objectius generals:
- Fer un inventari d’embarcacions tradicionals a partir de criteris rigorosos i que actualitzi els anteriors.
- Donar un sentit aquest document fent que sigui l’eix entorn el qual es vertebrin mesures per a la protecció del patrimoni marítim en surada de les Illes Balears
- Coordinar totes les parts implicades en la conservació i projecció social d’aquest patrimoni.

Objectius específics:
- Crear tres equips de feina que es s’organitzaran a partir de l’esquema següent:

Equip d’elaboració de l’inventari
- Establirà uns criteris d’inventariat acurats i avalats per professionals que atorguin a la documentació la condició de document amb prou arguments per exigir la protecció oficial d’aquest patrimoni.
- Obtindrà una còpia dels inventaris anteriors, els digitalitzarà i en difondrà les dades, que són públiques i romanen dipositades a l’àrea de Patrimoni dels Consell de Mallorca.
- Contrastarà les dades dels inventaris anteriors amb les notificacions de baixes que s’han recollit a Capitania Marítim per tenir una primera referència de les embarcacions desaparegudes;
- Així mateix, farà una primera actualització dels inventari anteriors a partir de les notificacions de canvi de nom que s’hagin fet oficials per aclarir problemes d’identificació dels bastiments.
- Iniciarà l’elaboració de fitxes amb les embarcacions més a l’abast i després coordinarà el treball de camp per a la catalogació in situ dels bastiments tradicionals de tot l’arxipèlag.
- Documentarà gràficament les unitats i recollirà dades per elaborar un registre de plànols en suport digital de tantes embarcacions com sigui possible.
- Tota la documentació recollida servirà per crear l’inventari on-line d’embarcacions tradicionals de les Illes Balears.

Equip relacions institucionals i legalitat:
- La seva primera feina serà concertar una reunió amb les autoritats competents per reclamar que els bastiments recollits en els anteriors inventaris d’embarcacions tradicionals de Mallorca es beneficiïn dels drets que legalment els pertoquin com, per exemple, tenir garantit un amarratge. Considerem que, tot i que els inventaris no estiguin revisats, totes les unitats que ja hi són presents han de rebre una consideració especial.
- Faran les passes necessàries per dotar de caràcter oficial les dades recollides a l’actualització de l’inventari.
- Seran els encarregats de demandar a Capitania Marítima les dades necessàries per iniciar la recollida de dades.
- Intervindran si en cas de la convocatòria d’algun esdeveniment (trobada d’embarcacions, exposició...) es necessita d’algun permís oficial.
- Les successives cites amb responsables polítics respondrà a les necessitats que es derivin de les tasques dels altres equips.
- Aprofundirà en la recollirà de documentació legal relacionada amb possibles mesures de protecció i la preparà per difondre-la a l’opinió pública. Es convertiran, si escau, en els assessors dels propietaris d’embarcacions tradicionals que demanin informació al respecte.
- De la mateixa manera, farà un recull de mesures de protecció que s’apliquin en altres indrets i que puguin inspirar demandes a fer en el nostre entorn.


Equip de comunicació, coordinació, esdeveniments i projectes:
- Centralitzarà les dades que generin tots els equips i els donarà forma per difondre-les a través del web, que serà el mitjà de comunicació bàsic del projecte, tot i que pot combinar-se amb altres.
- Quan es consideri adequat per tots, promourà la difusió del projecte a través dels mitjans de comunicació.
- Durà a terme campanyes informatives i de sensibilització a indrets estratègics.
- Establirà ponts de comunicació amb els particulars que tinguin al seu càrrec embarcacions tradicionals i que es puguin beneficiar del projecte.
- Farà les passes necessàries per crear una federació d’associacions relacionades amb el patrimoni marítim que doni força social.
- S’encarregarà de mantenir la comunicació entre totes les parts implicades.
- Projectarà i organitzarà tots aquells esdeveniments que puguin ser útils per fomentar les relacions entre la flota d’embarcacions tradicionals, alhora que per fer visible socialment el patrimoni marítim i difondre la cultura que li és afí. En aquest sentit, iniciarà la feina amb propostes a celebrar-se amb motiu de la Trobada de Barques Tradicionals d’Alcúdia i de la Diada de Mallorca, així com amb propostes de fomentar la recuperació i mobilització de les tipologies més amenaçades de desaparèixer (embarcacions al rem).