dijous, 8 d’abril de 2010

La vitalitat d’aquest projecte depèn de tots

Per diversos comentaris apareguts en aquest blog, em sembla percebre la demanda de començar a fer més feina en relació al nostre projecte.
Quant a això, he d’insistir en alguns dels preceptes inicials que plantejàrem: es varen crear uns equips de feina per funcionar de forma autònoma i amb agilitat; s’han donat les claus d’accés d'aquest blog a una dotzena de persones perquè siguem tots els que el mantinguem viu.
Personalment, vaig manifestar que la meva implicació seria en l’equip de comunicació i esdeveniments, i la creació d’aquest espai digital ha estat la nostra primera acció. L’aportació podria ser més extensa, és cert, però la meva situació familiar reclama la meva atenció (estic a punt de tenir la segona filla). Això ha alentit la meva feina, però no és una excusa. Continuaré fent tot allò que pugui.
Vos convidaria a tots a fer us d’aquest blog per organitzar-vos, per presentar-nos les vostres conclusions i propostes, etc. Precisament he pogut llegir comentaris en els quals es reclama una major agilitat per estar en contacte i fer feina sense dependre de les trobades en persona. Aquest blog ha de servir per això i teniu les eines per fer les aportacions que considereu.
Funcionar amb certa autonomia és imprescindible per fer feina amb agilitat.